Mevzuatİç Denetim Mevzuatı

İç Denetim Mevzuatı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun İç Denetime Dair Maddeleri (2003)
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2006)
İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (2005)
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği (2005)
Üst Yöneticiler için İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi (2006)
Kamu İç Denetim Standartları (2011)
Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları (2007)
Kamu İç Denetim Birim Yönergesi (2007)

Kamu İç Denetim Raporlama Standartları (2007)

Birden Fazla Kamu İdaresi İç Denetçilerinin Ortak Çalışma Esas ve Usulleri (2007)

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller (2007)

Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi (2007)

Kamu İç Denetimi Planı ve Programı Hazırlama Rehberi (2007)

Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi 2008 - 2010 (2007)

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (2007)

Kamu İç Denetçilerinin Meslekî Kıdemlerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller (2008)

Kamu İç Denetim Birimlerinin Teşkilat Kanunlarındaki Yeri (2008)

Kamu İç Denetçi Sertifikasının İptaline İlişkin Esas ve Usuller (2009)
Kamu İç Denetim Strateji Belgesi 2011-2013

Kamu İç Denetim Rehberi

İç Denetim Terimleri Sözlüğü

MEB İç Denetim Birimi Denetim Rehberi (Taslak)

MEB İç Denetim Birimi İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

MEB İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi (2007)